Rejestracja na konferencję
Krakow Metropolitan Area for Business.
Nowa perspektywa - nowe perspektywy

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza na bezpłatną konferencję „Krakow Metropolitan Area for Business. Nowa perspektywa - nowe perspektywy”, która jest organizowana w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”.

Projekt „Krakow Metropolitan Area for Business" jest dofinansowany ze środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Data wydarzenia: 23 marca 2023 roku.

Miejsce wydarzenia: Nowohuckie Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232, Kraków)

Program wydarzenia dostępny jest na platformie Kraków Metropolitan Area for Business.

Aby wziąć udział w konferencji „Krakow Metropolitan Area for Business. Nowa perspektywa - nowe perspektywy” prosimy o uzupełnienie poniższego Formularza rejestracji.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska